Preskočiť na obsah

Metylizotiazolinón (MI)

Na zachovanie dobrého stavu produktov určených pre domácnosť a na osobnú starostlivosť používame konzervačné látky: bez nich by ich pokazili baktérie a plesne. Pozorne vyberáme konzervačné prísady a dbáme na to, aby boli bezpečné a účinné pre tých, ktorí používajú naše produkty.

A person washing their hands with soap

Metylizotiazolinón (MI) je bežný konzervant používaný v oblasti osobnej starostlivosti, no v súčasnosti sa objavili obavy, že u niekoho môže spôsobovať alergie. Z veľkej väčšiny našich produktov osobnej starostlivosti, ktoré sa neoplachujú, sme MI odstránili. Pri produktoch osobnej starostlivosti, ktoré sa oplachujú, sme v rámci splnenia nových regulačných požiadaviek globálne znížili hladinu MI.

V našich produktoch osobnej starostlivosti sa prítomnosť MI uvádza v zložení, aby sa každý, kto je naň alergický, mohol použitiu produktu vyhnúť. Pri všetkých našich produktoch budeme sledovať vývoj vedeckých poznatkov s cieľom zaistiť úplnú bezpečnosť, účinnosť a plný súlad s regulačnými nariadeniami.

Odpovede na otázky

Čo je MI?

MI je číra bezfarebná tekutina, ktorá sa rozpúšťa vo vode. Zvyšuje bezpečnosť a trvanlivosť produktov predchádzaním množeniu baktérií a tvorby plesní. Bez konzervantov ako je MI by produkty začali páchnuť, zmenili by farbu alebo by sa na nich vytvorila pleseň, ktorá produkuje potenciálne škodlivé toxíny.

Spôsobuje MI alergie?

Väčšina ľudí, ktorí používajú produkty s MI, nemá alergické reakcie. No po tom, čo dermatológovia vyjadrili obavy, že MI môže vyvolať kožné alergie u rastúceho počtu ľudí, naše Centrum pre bezpečnosť a ohľad na životné prostredie (SEAC) prehodnotilo všetky relevantné klinické údaje. V dôsledku toho ho vyraďujeme z produktov osobnej starostlivosti, ktoré sa neoplachujú, a znižujeme jeho zastúpenie v tých, ktoré sa oplachujú.

Späť hore