Preskočiť na obsah

Ako vyberáme jednotlivé zložky?

Najväčší dôraz kladieme na bezpečnosť výrobku. Naše výrobky určené pre starostlivosť o domácnosť a osobnú starostlivosť používajú každý deň milióny ľudí po celom svete. Veria, že im ponúkneme výrobky, ktoré sú bezpečné pre nich, ich rodiny i pre životné prostredie.

Normy, ktoré uplatňujeme pri zložkách

Normy, ktoré uplatňujeme pri zložkách, sa riadia tromi kľúčovými faktormi: zákonmi a nariadeniami, našim interným hodnotením bezpečnosti a zmenami preferencií zákazníkov.

Ručíme za to, že naše výrobky spĺňajú príslušné zákonné požiadavky. Vo viacerých oblastiach máme naše normy nastavené vyššie než si vyžaduje zákon. V takýchto prípadoch očakávame dodržiavanie noriem aj od svojich dodávateľov a partnerov. Aj pri prebratí novej značky či novej spoločnosti pracujeme na tom, aby čo najskôr splnili naše normy.

Rovnaké normy uplatňujeme všade bez ohľadu na to, kde sa výrobky vyrábajú, predávajú alebo používajú. Normy neustále prehodnocujeme a aktualizujeme na základe nových informácií.

Prečítajte si viac v časti „Odpovede na vaše otázky o zložení“.

Bezpečnosť a odbornosť v oblasti životného prostredia

Spoločnosť Unilever prevádzkuje špeciálne Stredisko pre bezpečnosť a environmentálne zaistenie (Safety and Environmental Assurance Centre, SEAC) s približne 200 zamestnancami, kde pracujú aj poprední vedeckí odborníci.

Hlavnou úlohou tímu SEAC je posúdiť bezpečnosť a environmentálnu udržateľnosť výrobkov spoločnosti Unilever a zaistiť ich bezpečnosť pre spotrebiteľov, našich zamestnancov a životné prostredie.

Zaistenie bezpečnosti a udržateľnosti cez špičkovú vedu a spoluprácu

Popri vlastnom priekopníckom vedeckom výskume zároveň úzko spolupracujeme s poprednými svetovými autoritami, vrátane regulačných orgánov, vládnych vedcov a akademických odborníkov. Vďaka tomu pri posudzovaní bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti vždy využívame najmodernejšie vedecké postupy.

Naše posudzovanie bezpečnosti a udržateľnosti

Vedci z nášho SEAC sú pri každom kroku: od úvodného nápadu na nový výrobok cez jeho výrobu, predaj až po likvidáciu, a usmerňujú naše tímy z hľadiska bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti.

Pred uvedením výrobku na trh pracujú vedci SEAC v tímoch v rámci celej spoločnosti Unilever a posudzujú jeho bezpečnosť a dopad na životné prostredie.

Využívame medzinárodne uznávané posudzovanie bezpečnosti a udržateľnosti, pričom zohľadňujeme technológiu výroby produktu, jeho zloženie a spôsob použitia.

Porozumenie nebezpečenstvu, expozíci a riziku

Pri posudzovaní bezpečnosti a stanovovaní úrovne rizikovosti zložky alebo výrobku zohľadňujeme dva faktory – nebezpečenstvo a expozíciu.

Potenciálne riziko je všade vôkol nás a niekedy tam, kde ho najmenej očakávame.

Napríklad: kyanid je nebezpečná chemická látka a môže sa uvoľňovať pri jedení jadierok jablka.

Vieme, že kyanid je nebezpečný, no pri uvoľnení veľmi malého množstva, ktorému sme vystavení pri náhodnom zjedení niekoľkých jadierok jablka, nepredstavuje nebezpečenstvo/riziko.

Posúdenie nebezpečenstva – expozície je obzvlášť dôležité pri výbere zložiek a zaistení správneho množstva pre zaručenie bezpečnosti a účinnosti.

Pri posudzovaní expozície výrobku zohľadňujeme predpokladané použité množstvo, trvanie a frekvenciu používania. Zohľadňujeme aj možnosť predvídateľného neúmyselného použitia výrobku, napríklad použitia sprchového gélu ako šampónu na vlasy.

Zaistením úrovne expozície výrobku výrazne pod škodlivou hodnotou si môžeme byť istí, že naše výrobky sú bezpečné pre spotrebiteľov, zamestnancov aj pre životné prostredie.

Ak sa pre určitú zložku objaví nová informácia, posúdime ju. Ak táto informácia zmení naše predchádzajúce hodnotenie rizika, vždy prijmeme potrebné opatrenia.

Počúvame váš názor

Niekedy nám zákazníci povedia, že by uprednostnili, keby výrobky neobsahovali niektoré zložky. Celé zloženie našich výrobkov je bezpečné, no ak je k dispozícii alternatívna náhradná zložka, vždy zvážime nahradenie pôvodnej.

V prípade otázok o určitej zložke v niektorom z našich výrobkov sa na nás obráťte.

Späť hore