Preskočiť na obsah

Donory formaldehydu

Na zachovanie dobrého stavu produktov určených pre domácnosť a na osobnú starostlivosť používame konzervačné látky: bez nich by ich pokazili baktérie a plesne. Konzervačné zložky vyberáme starostlivo a dbáme na to, aby boli bezpečné a účinné pre tých, ktorí naše produkty používajú.

A person washing their hair

V produktoch nepoužívame formaldehyd ako konzervačnú látku, ani v ňom konzervované suroviny. No v niektorých produktoch určených pre domácnosť a na osobnú starostlivosť používame „donory formaldehydu“, ako je dimetyl dimetylhydantoín (známy aj ako „DMDMH“). Donory formaldehydu počas životnosti produktu uvoľňujú nízku hladinu formaldehydu, čím ho chránia pred pokazením a zároveň zostávajú na regulovanej úrovni. V produktoch určených na starostlivosť o bábätká formaldehyd nepoužívame.

Odpovede na otázky

Čo je donor formaldehydu?

Donory formaldehydu sa v produktoch na osobnú starostlivosť často používajú ako bezpečné a účinné konzervačné látky. Uvoľňujú malé množstvo formaldehydu počas životnosti produktu. Toto pomalé a obmedzené uvoľňovanie zachováva čerstvosť produktov a zároveň ručí za veľmi nízky obsah formaldehydu. Typické donory formaldehydu používané v našich produktoch sú DMDMH, imadazolidinylmočovina, diazlidinylmočovina, hydroxyl sodíka a metylglycinát.

Sú donory formaldehydu bezpečné?

Regulačné orgány a vedci na celom svete sa zhodli na tom, že donory formaldehydu sú v hladinách používaných v produktoch starostlivosti o domácnosť a na osobnú starostlivosť bezpečné. Nezávislý Cosmetic Ingredient Review Expert Panel (Odborný panel na posudzovanie kozmetických zložiek) USA a európsky Scientific Community on Consumer Safety (Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov) potvrdili, že donory formaldehydu sú pri použití v kozmetických výrobkoch bezpečné.

Ako pri všetkých produktoch používaných v našich produktoch pre domácnosť a na osobnú starostlivosť, vždy sledujeme najnovší vedecký výskum a vývoj v reguláciách. Ak sa objavia nové informácie, posudzujeme ich. Ak nám zmenia pohľad na posudzovanie rizika, vždy konáme.

Sú donory formaldehydu bezpečné pre deti?

Medzinárodné regulačné orgány a poprední vedci sa rovnako ako pri dospelých osobách zhodli na tom, že donory formaldehydu sú v hladinách používaných v produktoch starostlivosti o domácnosť a na osobnú starostlivosť bezpečné aj pre deti. Neustále sledujeme nový vedecký výskum a vývoj v reguláciách, aby sme si boli istí, že držíme krok s najnovšími poznatkami. Hoci by ich použitie bolo bezpečné, v produktoch určených na starostlivosť o bábätká donory formaldehydu nepoužívame.

„UVOĽŇOVAČE FORMALDEHYDU SA MÔŽU NAĎALEJ POUŽÍVAŤ V KOZMETIKE NA ÚROVNI STANOVENEJ V KONKRÉTNOM POSÚDENÍ BEZPEČNOSTI KONKRÉTNEJ KOZMETICKEJ ZLOŽKY.“

International Journal of Toxicology (Medzinárodný toxikologický vestník)
Späť hore