Preskočiť na obsah

Znižovanie obsahu nečistôt

V niektorých produktoch sa vyskytujú drobné nečistoty (známe ako „stopy“ alebo „stopové kontaminanty“) – buď sa prirodzene nachádzajú v surovinách alebo sa vyplavujú počas výrobného procesu.

Unilever employees in a laboratory

Chceme, aby ľudia našej značke úplne dôverovali. Dôsledne sa snažíme o čo najmenší obsah nečistôt v našich produktoch a prísne kontrolujeme kvalitu používaných surovín a prísad, ako aj výrobného procesu.

Nami nastavené špecifikácie dohliadajú na to, aby bola úroveň nečistôt u vás doma a v produktoch osobnej starostlivosti najnižšia, aká sa dá rozumne dosiahnuť. Výsledkom je, že úroveň stopových kontaminantov v našich produktoch je bezpečná pre ľudí a životné prostredie.

Medzi niektoré z látok, na ktoré sa nás pýtate najčastejšie, patria ftaláty, ortuť a 1,4-dioxán.

Ftaláty

Ftaláty sú skupina chemických látok, ktorá zvyšuje pružnosť a trvácnosť plastov. Bežne sa používajú v obalových materiáloch, podlahách, kábloch, batožine, športovom náčiní a zdravotníckych pomôckach.

Pri výrobe našich produktov ftaláty nepoužívame, hoci v nich môžu byť prítomné vo veľmi malých množstvách, ktoré sú v bezpečných medziach.

V súlade s našimi normami strániť sa ftalátov nepoužívame dietylftalát (DEP), čo je rozpúšťadlo, ktoré sa používa na miešaní jednotlivých zložiek vôní. Miesto toho na ich spájanie používame iné postupy.

Neustále dbáme na to, aby boli všetky ftaláty používané pri balení pod hranicou, ktoré pokladajú za bezpečnú regulačné orgány.

Zlúčeniny ortute

Ortuť je ťažký, svetlostriebristý kov, ktorý má pri izbovej teplote kvapalné skupenstvo. V niektorých krajinách sa tradične používa na zosvetlenie pleti. Expozícia vysokým koncentráciám niektorých foriem ortute môže viesť k alergických reakciám, podráždeniu kože alebo poškodeniu nervovej sústavy.

Zlúčeniny ortute nepridávame do žiadneho z našich produktov pre domácnosť ani osobnej starostlivosti. Dôsledne dbáme na to, aby v nami používaných surovinách, ako je mastenec, nepresiahli žiadne nevyhnutné stopové množstvá 1 diel z milióna. Je to pod úrovňou, ktoré regulačné orgány posúdili ako bezpečnú.

Podporujeme činnosti v širšom odvetví a regulačné orgány v redukovaní alebo zákaze zámerného používania zlúčenín ortuti v produktoch určených pre domácnosť alebo na osobnú starostlivosť.

1,4-dioxán

Produkty určené pre domácnosť a na osobnú starostlivosť môžu obsahovať drobné množstvo zlúčeniny s názvom 1,4-dioxán, ktorá vzniká pri výrobe. Jeho stopové množstvá sa zároveň prirodzene vyskytujú v potravinách, ako sú paradajky, káva a varené kuracie mäso.

Regulačné orgány, vrátane Správy potravín a liečiv, čo je agentúra zodpovedná za bezpečnosť potravín a liečiv v USA, stanovila, že úroveň 1,4-dioxánu v produktoch určených na osobnú starostlivosť nepredstavuje zdravotné riziko. No pri vyšších dávkach môže byť 1,4-dioxán ľudský karcinogén a preto dbáme na minimalizovanie jeho množstva uplatňovaním prísnych kontrolných opatrení vo výrobnom procese.

Dbáme na to, aby bola úroveň 1,4-dioxánu v produktoch pre domácnosť a na osobnú starostlivosť dôsledne v bezpečnom rozmedzí. Už mnoho rokov sme sa pri produktoch určených na osobnú starostlivosť držali limitu 10 dielov na milión a pri produktoch pre domácnosť 30 dielov na milión. Úroveň zohľadňuje rozličné zloženie a typ produktov.

Späť hore